Krajský výbor 
Vítáme vás na webových stránkách Olomouckého KV KSČM

  Krajský výbor KSČM Olomouckého kraje vznikl v roce 2000 v souvislosti s novým územně státním uspořádáním, kdy se Česká republika začala členit na 14 krajů.

    Od roku 2000 se tedy krajské volby i volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konají podle krajských teritorií. Bylo tedy nutné, aby v jednotlivých krajích existoval orgán, který je schopen koordinovat činnost základních organizací KSČM a samosprávných suverénních okresních organizací KSČM a který mj. zajišťuje přípravu již zmíněných krajských a parlamentních voleb. Vždyť právě volby jsou nejen pro KSČM, ale pro každou politickou stranu klíčovou záležitostí. Není vyloučené, že v budoucnu bude koordinační činnost krajského výboru postupně doplňována.

    Členy Krajského výboru KSČM Olomouckého kraje jsou vždy tři zástupci z každého okresu kraje, tedy z okresů Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk a Jeseník. Z jednacího řádu vyplývá, že členem krajského výboru je automaticky předseda okresního výboru KSČM z každého okresu Olomouckého kraje, druhý zástupce je volen příslušnou okresní konferencí. Šestnáctým členem je pak tajemník Krajského výboru KSČM Olomouckého kraje.