Okénko poslance Josefa Nekla

Vážení spoluobčané, vážení členové KSČM, vážení návštěvníci webových stránek KV KSČM Olomouc!


    Rád bych využil i tuto formu k podávání informací o mém pracovním plánu a zároveň k  o tom, jaké aktivity má Váš poslanec, zvolený za KSČM v Olomouckém kraji. Je samozřejmostí, že plnění úkolů souvisejících s  funkcí místopředsedy Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny a předsedy podvýboru Pro technickou ochranu přírody mi vedle zasedání Poslanecké sněmovny zabere naprostou většinu času. Což je v pořádku, od toho jsem voliči do Sněmovny vyslán. Přesto však se zúčastním dalších akcí, pořádaných nejen Poslaneckou sněmovnou, ale i stranickými orgány. Ať již ÚV KSČM, či KV KSČM Olomouc nebo OV KSČM Přerov. V tomto období také využívám každou příležitost k návštěvě výročních členských schůzí KSČM.   Vedle toho si plním i úkoly jako zastupitel Olomouckého kraje a člen jeho  Výboru pro regionální rozvoj. A za zvlášť důležité beru i své povinnosti v Zastupitelstvu statutárního města Přerova. Kdo zná, jak vypadají radnice, ve kterých sedí vedle sebe populisté společně s reprezentanty hnutí ANO 2011 ví, o čem mluvím. Podotýkám, že si čas umím zorganizovat tak, že ani jedno mé pověření voliči není upozaděno.
Musím si však povzdechnou – i když jsem několikrát na zasedáních Krajského výboru KSČM nabídl předsedům OV KSČM našeho kraje, že rád navštívím jakoukoliv akci po celém kraji, nebylo mé nabídky využito.  Takže doufám, že se s mnohými z Vás setkám na některé z okresních konferencí KSČM v závěru letošního roku.
Proč tento můj povzdech? Neslyšíte mnohdy „na co vlastně ty naše poslance máme?“ Nebo se sami se touto myšlenka honí i Vám v hlavě? Proto jsem se rozhodl požádat správce www stránek KSČM Olomouckého kraje o poskytnutí prostoru, rubriky, kde bych Vás informoval. Dnes je to malé shrnutí a jen krátký výčet toho, co bylo náplní mých dnů v měsíci říjnu. Od listopadu Vás budu informovat průběžně a samozřejmě budu přidávat své názory na politický vývoj či informace o práci a plnění volebního programu KSČM Klubu poslanců v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a o aktuálním dění v Zastupitelstvu Olomouckého kraje. Řadu informací také získáte na mých facebookových stránkách Josef Nekl politik.
Přeji Vám vše dobré a těším se na Vaše ohlasy, dotazy či náměty.

Váš poslanec Josef Nekl

Psát mi můžete na:
neklj@psp.cz
nebo na adresu regionální kanceláře:
Palackého 8, Přerov, PSČ 750 00

Spokojený domov

Olomoucký kraj skýtá překrásnou přírodu, kterou jistě všichni v současné přetechnizované době rádi vyhledáváme. Právě proto je nutné podporovat ochranu životního prostředí a rozvoj venkova. Ve volebním programu KSČM budeme rozhodně podporovat výstavbu čistíren odpadních vod s cílem revitalizovat vodní toky a vodní plochy. V rámci usnadnění života občanů se zaměřujeme i na řešení dodávek pitné vody do všech obcí v našem kraji a všech domácností. I když naše ovzduší je poměrně dobré, přesto je nutné snižovat i zde jeho zamoření škodlivými emisemi, zejména pak polétavým prachem a zplodinami na bázi síry, oxidu dusíku a těžkých kovů. Toto hlavně trápí průmyslová centra Olomoucka, Prostějovska a Přerovska.
Dlouhodobě se na pultech obchodů objevují potraviny z dovozu, které ne zrovna vždy odpovídají našim požadavkům. Z tohoto důvodu uvítáme zvýšenou podporu regionálních potravinářských produktů a s tím i související rozvoj venkova, který chceme stabilizovat pomocí grantových programů. Život na venkově skýtá nejen dobrý životní styl, ale přílivem mladých obyvatel se budeme snažit i zamezit vylidňování obcí. Je tedy nutné, aby i na vesnicích vznikaly pracovní příležitosti.  Všichni si zajisté uvědomujeme, že musíme hospodárně i ekologicky nakládat s vodou, která se pro nás i další generace stává strategickou surovinou. Možná si někdo řekne, že jde o zcela běžné věci, jenže právě z takových maličkostí se skládá život, který si přejeme. Aby byl pro všechny generace spokojený a klidný.


Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR za KSČM a kandidát pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje
Posledni komentare
02.11.2020 15:31:27: Někde jsem četl, že ve městech u podobných novostaveb a developerských projektech instalují i speciá...

Preferujme domácí produkty
 
Letošní proměnlivé počasí a jarní mrazíky způsobily nižší úrodu meruněk a zapříčinily i  velké starosti vinařům. Co se týče sklizně obilovin, v uplynulém týdnu pokročila, ale je pravdou, že kvůli dešťům je o hodně pomalejší než v loňském roce. Koncem týdne oznámili zemědělci, že je sklizeno zhruba 15 % základních obilovin. Sklizeň bude podle prvních odhadů Českého statistického úřadu meziročně o 9,5 % nižší. Musíme však vzít v úvahu, že v loňském roce byla díky počasí a hektarovému výnosu i množství osevní plochy nadprůměrná. Postup sklizně je v jednotlivých krajích rozdílný. Tradičně nejvíce je sklizeno v Jihomoravském kraji, kde jsou obiloviny sklizeny téměř na třetině polí a řepka na 60 % ploch. Naproti tomu nejpomalejší jsou žně v Karlovarském kraji, kde chladné počasí a deště neumožnily vyjet do polí. Ani bramboráři letos nejásají a předpokládají menší výnosy nežli v minulých letech. Dovozy ovoce, zeleniny a jiných produktů do České republiky zapříčiňuje potenciální snížení výkupních cen. V minulých letech bývala naše republika v mnohém v rámci potravinářství soběstačná. Pomoci pěstitelům, zemědělcům a chovatelům může každý z nás a to tím, že domácí produkty bude vyžadovat na pultech obchodů. Jen tak je totiž možné velké řetězce přinutit k tomu, aby ceny, které nabízejí našim dodavatelům, nebyly podhodnoceny. Je velmi smutné, že dochází k omezení chovu krav, jsou likvidovány chovy prasat a maso často kupujeme v kvalitě, jež neodpovídá v rámci dovozu požadavkům a předpisům, které platí v naší republice.
 
Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR za KSČM a kandidát pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje


 

Teroristických útoků přibývá

Poslední dobou lze jednoznačně sledovat zlověstný trend smrtelného násilí a zprávy o něm se začínají stávat každodenní záležitostí, málem jako zprávy o počasí. Opakované násilí se stává téměř normou a bojím se, že má vliv i na další nárůst agresivity u jedinců s takovými sklony. V poslední době se jednalo o několik hrozivých útoků, při nichž zahynuli nevinní lidé i děti. Nevidět souvislost s nezvládnutou imigrační vlnou, kdy bez reálné kontroly vpochodovaly na území Evropské unie ohromné počty lidí ze zcela odlišného kulturního prostředí, může jen ten, kdo se bojí přiznat svůj omyl. Nechci tvrdit, že příchozí lidé jsou všichni teroristé. To je samozřejmě nesmysl, jenž nám naopak budou podsouvat političtí představitelé, kteří se z každého, kdo vyjadřuje obavu nad tímto problémem, snaží udělat zlého extrémistického xenofoba. Ale já nic takového netvrdím. Jenže nejdůležitější je ochrana vlastních občanů před nebezpečím. To je nejvyšší priorita. Vypůjčím si proto hezkou metaforu Benjamina Kurase, který v rozhovoru položil moderátorce otázku, kdyby jí nabídnul, aby si vzala bonbón z mísy bonbónů při vědomí, že třeba tři z nich jsou otrávené, zda by to udělala. Odpověděla, že ne. Logicky. Ale tento pud sebezáchovy, který si uvědomíme v takové jednoduché situaci, si bohužel někteří vedoucí lídři v Evropské unii neuvědomují v souvislosti s ohrožením bezpečnosti svých občanů, které nekontrolovaný příliv migrantů prostě znamená. Takoví politici jsou k ničemu. Je pořád ještě čas změnit současný přístup. Problém je, že čím déle budeme otálet, tím to bude vždy jenom zas o něco těžší. To, že jsme díkybohu prozatím v České republice relativně bez tohoto problému, neznamená, že k tomu nemůže dojít.


Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR za KSČM a kandidát pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Voda jako strategická surovina


Přes deště, které v posledních týdnech zasáhly Českou republiku, neustále bojujeme se suchem. Jsou to pozůstatky loňského, nesmírně horkého léta. Navíc nedostatek srážek přes zimu a jaro způsobil, že nedošlo k doplnění zásob vody, takže to poznáváme především u pramenů a vrtů. Asi 80 procent z nich má podle odborníků nedostatek vody. Navíc situace se v některých lokalitách s pitnou vodou stává velice závažnou. Ministerstvo životního prostředí se snaží vzhledem k situaci s pitnou vodou, změně klimatu a často také podcenění hospodárného nakládání s vodou nabídnout obcím dotace, které by jim měly momentálně finančně pomoci, a měly by i docílit, aby se vodnímu hospodářství soustavně věnovaly. Je tedy možné podávat žádosti o dotace od letošního 11. července do 30. června 2017. Ministerstvo životního prostředí deklaruje boj se suchem jako jednu ze svých výrazných priorit. 25 let u nás spotřeba pitné vody klesá. Více už však naši občané šetřit neumí, a tak v předchozím roce začala spotřeba vody v domácnostech mírně růst. I když oproti roku 1989 byla u nás spotřebována necelá polovina vody. Přestože lidé s vodou šetří, zaplacené peníze za vodu neustále rostou. V loňském roce cena stoupla o čtyři procenta. Nejdražší vodu mají lidé v severních Čechách. Podle posledních odborných studií je průměrná cena vody o šest korun vyšší než je průměr v Evropské unii. Většinu vodáren u nás vlastní zahraniční firmy, a právě zvyšující se ceny vody jsou pro ně jistě nezanedbatelným ziskem. Spotřeba vody mírně narůstá i v souvislosti s tím, že je více lidí napojeno na vodovod. V loňském roce se k vodovodní síti připojilo podle dostupných zdrojů 12 499 občanů. Současně podle těchto průzkumů stoupl také objem spotřebované vody v domácnostech na 87,9 litru na osobu a den. Voda se tedy bezesporu stává strategickou surovinou a my bychom s tímto životodárným zdrojem měli i nadále šetřit. Pokud dojde k trvalé změně klimatu, což meteorologové předpokládají, je nezbytně nutné zajistit i pro budoucí generace bezproblémové zdroje pitné vody. Šetřit musí nejen domácnosti, ale i průmyslové podniky a kanceláře. Přestože každý z nás spotřebu vody vzhledem k jejímu zdražování pečlivě sleduje, je třeba si uvědomit, že nárůst cen vody není řešením a neumí její spotřebu ani ovlivnit. Hledejme proto cesty, jak se s tímto problémem vyrovnat bez toho, aby dále zatěžoval naše občany.
Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR za KSČM a kandidát pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje

 

Prázdninové volno


Jsou tady prázdniny, na které se děti tolik těšily. Poslední průzkumy ukazují, že šest z deseti dětí prožije větší část prázdnin doma. Má to různé důvody. Buď je to zaměstnání rodičů, pracující prarodiče a v mnoha případech i špatná finanční situace rodiny. A tak děti tráví prázdniny u počítačů a televize či bezcílně bloumají po sídlištích. Vymyslet dětem program na dva měsíce, který by je bavil, je mnohdy pro rodiče nadlidský úkol. Největším problémem je, že tato nuda je často přivede k partě konzumující pravidelně alkohol. A naše až doteď spořádané děti s ním začnou experimentovat. Důvody, proč alkohol konzumují, bývají pro nás zcela nepochopitelné. Ve většině případů chtějí obstát před partou svých vrstevníků či starších kamarádů. Jedním z problémů je i to, že alkohol je pro děti a mladistvé velmi často dostupný. Přestože byly v době prázdnin posíleny kontrolní akce policie v rámci podávání alkoholu mladistvým, je toto vesměs nedostatečné. Ročně se podle statistik ocitne na jednotkách intenzivní péče po konzumaci nadměrného množství alkoholu přes tisíc dětí. V těchto případech je každá rada drahá, i když je to jednoduché. Připravme dětem prázdninový program, aby je nelákalo zkusit něco, co jim opravdu neprospívá. Plno měst dnes organizuje tzv. příměstské tábory. I toto je řešení, jak naplnit čas našich ratolestí. Pokud děti mají program, který je skutečně baví, nehledají úniky ke krátkodobým kamarádům, alkoholu či drogám. Je dobré najít si přes všechny potíže pár dnů na to, abychom se jim mohli věnovat. Možná i návrat k většímu množství dětských letních táborů by byl prospěšný.
Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR za KSČM a kandidát pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje

 

Arogance moci elit vůči občanům narůstá
 
Strach politiků z občanů je enormní. Začínáme čím dál častěji slýchat, že referendum je něco špatného a lidem by se neměla dát možnost rozhodovat takovýmto přímým způsobem. Občany označují někteří politici za aktivisty a nepřejí si, aby o něčem důležitém rozhodovali. Součástí je potom povýšenecké dělení lidí na ty lepší a horší. Nelíbí se jim názory lidí z venkova, nelíbí se názory starších nebo také lidi s jiným názorem. To jak na úrovni české, tak evropské. Pokud by měla většina občanů na něco jiný názor než vládnoucí elitářská třída, tak hlavně, aby se nevypisovalo žádné referendum. To je samozřejmě nebetyčná drzost a nepochopení hlavního úkolu politika. Tím úkolem je rozhodovat podle přání občanů-voličů. Ostatně, jak říká i naše ústava, lid je zdrojem veškeré státní moci. Volené zástupce máme od toho, aby realizovali právě vůli občanů v konkrétní kroky ve formě určitého většinového konsensu. Při závažných otázkách je správné využít institutu referenda, protože daný výsledek získává zároveň vysokou legitimitu. Mimochodem stojí za to připomenout, že právě premiér Bohuslav Sobotka odmítnul náš návrh na referendum k církevním restitucím. Politik, který nechápe, že tu není od toho, aby něco vnucoval veřejnosti proti její vůli, dřív, nebo později skončí. Ostatně v Evropské unii ten postupný odpor proti dosavadnímu vedení můžeme cítit stále silněji.
 
Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR za KSČM a kandidát pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje


 

Krajské volby se blíží

ODS zahájila svoji kampaň na lodi. Je to opravdu příznačné. Může doufat, že se z ní nestane Titanic. Ať už si připomeneme činnost premiéra Topolánka a jeho důvěrníka Dalíka, který dodnes u soudu nevysvětlil, jak to bylo, či nebylo v rámci armádních zakázek. Stejně tak Jana Nagyová, dnes Nečasová, vysvětluje téměř nevysvětlitelné informace, které zachytily odposlechy. Samozřejmě expremiér Nečas by měl vysvětlovat s ní, čeho všeho se naši občané díky jeho premiérské roli dočkali. Bylo by možné bilancovat i činnost bývalých hejtmanů ODS v krajích a sliby této strany v rámci někdejší Ježkovy privatizace. Pánové by rádi zapomněli na všechna příkoří, která jejich pravicové vládnutí přineslo této zemi a jejím občanům. Dnes, před blížícími se krajskými a senátními volbami, opět slibují hory doly. Koneckonců, jak se říká, slibem nezarmoutíš. Rádi si kopnou do všech, kteří dnes vládnou. Jen sami u sebe žádné chyby nehledají. A právě krajské volby jsou pro nás všechny příležitostí, kdy si vidíme lépe do talíře a můžeme reálně ohodnotit práci krajských zastupitelů jednotlivých politických stran. KSČM v našem kraji připravila reálný program pro podzimní volby a navazuje tak na již odvedenou práci v minulém období, proto není třeba s pompou zahajovat volební kampaně. Za naše kandidáty mluví odvedená práce, kterou jde zcela přesně specifikovat, a já věřím, že toto bude jazýčkem na vahách, který vezmou lidé v potaz při rozhodování, komu dát svůj hlas. Důraz budeme klást na hospodárné nakládání s majetkem kraje i využití fondů EU při realizování efektivních projektů přínosných pro občany. Garantujeme potřebný rozsah léčebné péče na území Olomouckého kraje. Podpoříme poskytování příspěvků na podporu mládežnického, výkonnostního i vrcholového sportu. Budeme trvat na zachování rozsahu a zlepšování kvality dopravní obslužnosti. Věci zcela obyčejné, ale pro nás všechny zajisté potřebné. A to je smysl práce krajských politiků, prosazovat zájmy občanů a rozvoj kraje.


Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR za KSČM a kandidát do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Nechť rozhodnou výsledky práce
 
V posledních dnech se ve veřejném prostoru stává KSČM centrem zájmu. Mnohdy naše informace máme problém zveřejnit, ale dnes spekulace převažují nad realitou. Velmi mne pobavila věta, že do volby předsedy na sjezdu zasáhne i zesnulý Ransdorf. Toto konstatování je už opravdu scestné. Velmi bych se přimlouval za to, aby zesnulého europoslance nechali všichni odpočívat v pokoji. Operovat jménem člověka, který se již dnes nemůže k ničemu vyjádřit a sám měl svých problémů dost, je na hranici etiky a slušnosti. Volba stranického předsedy je u všech politických stran zdravou soutěží, rozhodně však není bojem na život a na smrt. Stěžejní podstatou víkendového sjezdu KSČM je najít pro občany i naši stranu takové cesty a řešení, které povedou ke zlepšení každodenního života nás všech. Rozhodně nehodlám podporovat boj jedinců, kteří se z běžné diskuse snaží různými podpásovkami udělat “atraktivní“ informace pro bulvár. Každý z nás si jistě uvědomuje, jak těžká je role předsedy strany, která patří 25 let k nejsilnějším subjektům opozice, a odvedená práce na všech stupních, ať už se jedná o obce, města či kraje, je na dobré úrovni.  Princip poctivé správy, odmítání korupce a vlastního prospěchu jsou jediným možným řešením, jak i nadále pracovat.  Po celé období od minulého sjezdu KSČM strana získala mnoho úspěchů. Volební maraton, který nás v příštích měsících a letech čeká, je třeba vnímat tak, že naše programy budou jednoznačně akceptovat názory občanů a naši politici budou prosazovat jejich zájmy. A proto nedopusťme, aby ambice jednotlivců, kteří tiše seděli v koutě a své “růžky“ vystrkují až v tomto předsjezdovém období, převážili nad koncepční prací současného vedení KSČM.
 

Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR za KSČM a kandidát do Zastupitelstva Olomouckého kraje


 

Bakala a ti druzí

Se zájmem v poslední době sleduji dění v naší republice. Kdysi Václav Havel přivedl a otevřel Bakalovi dveře do vysoké politiky. A ten našel spřízněné duše v Karlu Schwarzenbergovi, Miroslavu Kalouskovi i dnešním premiérovi Bohuslavu Sobotkovi. Tehdy tolik odsuzovaný Koláček by možná dnes OKD bez větších problémů provozoval, kdežto Bakala je sice podle časopisu Forbes jedním z nejbohatších lidí na světě, ale Moravskoslezskému kraji to pranic nepomůže. Je to jen špička ledovce a jedna z viditelných kauz ohrožující spoustu lidí na Ostravsku. Bakala prošel různými funkcemi, málo kdo již vzpomíná, že založil např. finanční společnost Patria, která se účastnila různými způsoby privatizace státního majetku. Někteří s útrpným úsměvem konstatují, že z Bakaly udělal Václav Havel milionáře. Teprve ČSSD se podařilo z něj udělat miliardáře. Žije nyní v klidu a pohodě se svými miliardami, o které okradl Českou republiku, ve Švýcarsku. Nejedná se jenom o doly, ale také o byty OKD, které obdržel za symbolickou cenu 40 000 korun za byt. Že nedodržel to, co bylo ve smlouvě, Bakalu ani ostatní příliš netrápí. A tak státu a nám všem zbyl jen pláč nad rozlitým mlékem co se stane, naplní-li se katastrofický scénář beze zbytku. Děsí mě, že mnoho dalších obdobných privatizačních kauz tiše spí a naši vrcholoví politici si rozhodně nepřejí, aby vypluly na povrch. Občané si však přejí pravý opak, dořešit tzv. Ježkovu privatizaci a vrátit státu finance, které tolik chybí v sociální oblasti a zdravotnictví. To je pro nás všechny nemalý úkol.


Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR za KSČM a kandidát do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Ševče, drž se svého kopyta aneb dobrá rada pro Mariana Jurečku

Tak už to začalo! Lidovci odstartovali kampaň ke krajským a senátním volbám. Patrně zapomněli, kam přivedli kraj, když se podíleli na jeho vládě. Lidé jim to v roce 2012 spočítali a KDU-ČSL neuspěla.
Přesto se nyní v éteru objevilo neuvěřitelné vyjádření: „Současná koalice tvořená ČSSD a komunisty nedává záruku na dobré fungování kraje pro další období.“  Nevím, z čeho lidovci vycházejí, ale podle průzkumů jsou obě strany na špici volebních preferencí v kraji a 80 % občanů je s vládou ČSSD a KSČM spokojeno. Jen jedno číslo: za období 2012 – 2016 koalice snížila zadlužení kraje o jednu miliardu korun a přitom žádná oblast řízená krajem finančně nestrádala. A ještě jedna perla. Ministr zemědělství Marian Jurečka plácl tzv. do tmy: „Kraj teď střední školství vůbec nezvládá.“  Ani členovi KDU-ČSL asi lež nevadí. Patrně se pomodlí a Lucifer ho do pekla neodnese. Anebo že by si půjčil jezuitské „účel světí prostředky“? Kvalitní vzdělání patří mezi největší priority  Olomouckého kraje. Ovlivňuje důležité ekonomické ukazatele a životní úroveň obyvatelstva. Jistě i ministr zemědělství je obeznámen s tím, že kraj má jediný úkol – materiálně zabezpečit chod školských zařízení pro zdárný učební proces řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Myslím, že ve svém volebním období mělo nové vedení kraje co napravovat po předchozích pravicových vládách. Ministr Jurečka by se měl především zamyslet, zda on plní to, co slíbil při nástupu do funkce. Konec jeho volebního období je naštěstí pomalu na dohled, ale na jeho koncepci zemědělství se čeká dodnes. Živě si také vzpomínám na to, jak svižněji a razantněji jeho rezort zabezpečí protipovodňová opatření. V oblasti, kde byly tragické povodně v roce 1997 a poté na počátku 21. století, to zabralo. Nějak mi ta svižnost a razance chybí. Nedaří se mu také zajistit obnovu stavů hospodářského zvířectva k zabezpečení zejména hovězího a vepřového masa pro český trh. I dovoz ovoce a zeleniny pěstovaných v našich klimatických podmínkách neklesá. Zemědělská politika stále pokulhává za sousedními státy, kde prvovýrobci mohou počítat s podporou státu a tím konkurenceschopností. U nás zatím řeči a sliby. Proto mě napadá obměněný slogan: Ministře, držte se svého ruchadla a nehodnoťte to, k čemu Vaši členové ve výborech a komisích orgánů Olomouckého kraje za celé volební období nevznesli vážnější připomínku.

Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR a kandidát KSČM do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Zvažujme pečlivě svoji volbu

V posledních dnech se potkáváme u pomníků a pamětních desek těch, kteří kdysi položili životy za naši svobodu. Naše společnost se často polarizuje a opět vyplouvají na povrch tendence svézt se na vlně populismu. Lidé se oprávněně bojí migrace, možnosti ataku teroristů a právě tito „politici“ jejich obavy zneužívají. Slíbit se dá prakticky vše. To jsme si zažili v několika předcházejících volebních kampaních. ČSSD slibovala zrušení restitucí, ANO zase doslova modré z nebe, a když se vytvořila koaliční vláda, první, kdo na své sliby zapomněl, byl Bohuslav Sobotka. Premiérské křeslo bylo natolik lákavé, že sliby občanům zmizely v nedohlednu. A tak nejen v případě krajských a senátních voleb, ale vždy pečlivě uvažujme, koho svým hlasem podpoříme a komu dáme důvěru. Je pravdou, že v obcích a menších městech si více vidíme do talíře a jen těžko lze převlékat kabáty tak, abychom si toho nevšimli. Naši kandidáti do krajského zastupitelstva se vždy snažili a snažit budou i nadále prosazovat zájmy a prospěch občanů, kteří je do těchto funkcí volili. Já věřím, že tomu tak bude i v podzimních volbách. Jednoduché přece je potkávat se po celé volební období s lidmi, vnímat jejich názory i problémy a řídit se zdravým rozumem. Bez bombastických kampaní a agresivních billboardů lze dosáhnout většího úspěchu, nežli věnovat na kampaň miliony korun. Ať už se jedná o krajské či senátní volby, velmi bych si přál, abychom nenaletěli populistům, kterým jde především o vlastní prospěch, získání moci a lidé jsou pouze prostředkem, jenž k tomu zneužívají. Méně je někdy více, a tak námi nabízený program je reálný a plnitelný po celé volební období. To je velká devíza, která kandidátům KSČM v našem kraji dává naději úspěchu.


Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR a kandidát KSČM do Zastupitelstva Olomouckého kraje
1  
2  
3  
4