Okénko poslance Josefa Nekla

Ekologie naoko

Již několik dní jsme informováni, že vykazované emisní údaje, potřebné pro homologaci vozů uváděných na trh v jednotlivých zemích, nebyly zcela v souladu s normami, které měly dodržovat. Protože nejsem odborník, nebudu se vyjadřovat k reálnosti požadavků, které před výrobce dieslových motorů postavila ve své době Evropská komise.

V pondělí oznámila i automobilka Škoda, že se ovlivňování emisí u naftových motorů týká také 1,2 milionu škodovek. Další miliony automobilů sjely z výrobních linek koncernu Volswagen, ať již VW či Audi. Škodovka montovala motory dodávané skupinou Volswagen, motory o zdvihovém objemu 1,6 a dva litry pod typovým označením EA 189. Dnes se tyto motory do škodovek nemontují. Vozy, které dnes sjíždějí z výrobních linek, jsou v souladu s požadavky EURO 6 a splňují, podle vyjádření výrobce, zákonné požadavky a předpisy v oblasti životního prostředí.


Čerstvě je zveřejněna zpráva ekologické skupiny Transport&Environment, spolupracovníka s Evropskou komisí, která tvrdí, že odhalený emisní skandál je pouze špičkou ledovce, protože i u dalších automobilek může jít o velké rozdíly při laboratorním testování na emise oxidu uhličitého a oxidu dusíku a skutečnými hodnotami vykazovanými v provozu. Mělo by následovat emisní šetření i u dalších automobilek. Ty se tomuto nápadu ostře brání.

Proč se k tomuto tématu vyjadřuji, když se vyjádřila řada odborníků–techniků? Můj pohled bude poněkud z jiného úhlu. Protože jsem zevrubně informován o tom, kolik finančních prostředků z rozpočtů jednotlivých zemí, a dosti podrobně z rozpočtu České republiky, se vydává na ochranu životního prostředí. Na neustálé snižování oxidů uhlíku i dusíku v ovzduší. (Jen připomenu, na co řada občanů dosáhla v minulých letech a v následujících budou mít další možnost – programy Zelená úsporám či tzv. Kotlíkový program.) Pořádají se různé odborné regionální a celosvětové konference, které mají ukázat cestu, jak zabránit postupnému oteplování a tím prudkým změnám v klimatu Země. Je na ně vynakládáno nemálo prostředků. Nejbližší konference k ochraně klimatu se uskuteční zanedlouho v Paříži. Na druhé straně je honba za co největším ziskem, obcházení norem, které vyžadují vysoké prostředky na vývoj nových technologií.

Suma sumárum: tento problém bude stát obrovské finanční prostředky, které vynaloží automobilky na sankce a odškodnění. Další obrovské sumy a možná i problémy se zaměstnaností přinese snížení prodeje a tím výroby nejen u samotných automobilek, ale i dodavatelů součástí. A kvůli neplnění proklamovaných ukazovatelů z jejich strany byly vyhozeny oknem i nemalé prostředky určené pro zlepšení ovzduší a kvality života lidí. Ale co vlastně očekávat od systému, kde zisk je nade vše.

Josef NEKL, poslanec, místopředseda sněmovního výboru životního prostředí (KSČM)
Žádné komentáře