Okénko poslance Josefa Nekla

Když vládnou aktivisté
 
    Na říjnovém zasedání Zastupitelstva statutárního města Přerova se koalice složená s aktivistických hnutí a slepenců opět vyznamenala. Vládnutí bez jasného politického programu, řízení města bez koncepce, řešení aktuálních žádostí stylem odezdi ke zdi. Řada rozdělaných priorit z minulého období dobíhá (rekonstrukce chodníků), někde je znát, jak to bývá, setrvačníkový efekt.  Naštěstí!
    Posuďte sami. Občany města Přerova doslova zvedlo ze židlí rozhodnutí koaliční většiny nepřispět nicotnou částkou 10.000,-- Kč spolku Fantazy Přerov. Nic zvláštního, protože mnohdy nelze vyhovět všem. Ale platí jisté pravidlo, že ten, kdo výborně reprezentuje své město, zaslouží si podporu. Spolek Fantazy sdružuje dívky od nejmenšího věku až po juniorky v mažoretkovém sportu. A práce trenérek má úspěchy. V roce 2013 zlato z mistrovství světa kategorie skupina mix (v té době ještě pod hlavičkou Atlas a Bios Přerov), v roce 2014stříbro z MS v kategorii junior skupina mix a bronz v kategorii duo junior. V tomto roce mistryně Evropy v polském městě Kedzierzyn-Kozle a zlato na srpnovém pražském mistrovství světa. A samozřejmé jsou doprovodná vystoupení na městských akcích, naposledy pak vystoupení při návštěvě delegace v partnerském holandském městě Cuik. Ale k zamítnuté částce – celkové náklady na účast v Praze činili 45.000,-- Kč. Část hradí spolek Fantazy, ubytování a stravování hradí rodiče. Požadovaný příspěvek měl sloužit na částečné pokrytí dopravy autobusem v hodnotě 14.000,-- Kč. A abych byl spravedlivý. Fantazy žádala počátkem roku v rámci grantového programu na kulturní činnost 50.000,-- Kč. Obdržela 10.000,-- Kč.
    Vedle této žádosti obdržela Rada města jinou. Římskokatolická farnost v Přerově požádala o dotaci 15.000,-- Kč na uložení kosterních ostatků v kryptě kaple sv. Jiří. Zde je nutno podotknout, město se již podílí finančně na rekonstrukci kaple vedle Olomouckého kraje.  Jedná se o částky v řádu stovek tisíců. Rada, i přes nedoporučení ekonomického odboru, materiál na zastupitelstvo předložila s doporučení dotaci udělit. A samozřejmě uspěla. K čemu bude dotace sloužit? K nákupu dvou dubových rakví po 6,500,-- korunách a na mzdu pracovníků pohřební služby. A pan farář upozorňuje, že kdyby dvě rakve nestačili, bude potřebovat ještě na jednu. Nechci vypadat jak barbar. Úcta k ostatkům zemřelým a jejich pietní uložení je znakem kulturního národa. Nic proti tomu. Ale nezdá se vám, že církev dostává dost od nás všech jak v majetku, tak ve financích?
    Vše dopadlo dobře. Ihned na zastupitelstvu klub KSČM slyšel na výzvu jednoho občana a do sbírky pro děvčata cvičící mažoretkový sport vložilo 1.000,-- Kč. A dle mých informací byla za několik dnů částka 10.000,-- Kč bezmála občany naplněna.
    A perlička na závěr. Dlouhá léta uděluje město Přerov cenu Jana Ámose Komenského občanům, rodákům i ve městě žijícím, kteří ve svých oborech vynikli a organizacím, které dělají městu čest. Za posledních 25 let to bylo přibližně 200 medailí. Ale pro dnešní mocipány nejsou letošní návrhy dle předloženého materiálu na zastupitelstvo, akcentovány, protože u těchto osob nejde o mimořádnost a výjimečnost. Nejenže tím naši aktivisté ve vedení města degradovali předchozí odměněné, ale jistě se hluboce dotkli cti navržených. Posuďte sami. Pár příkladů ze 17 návrhů: Smíšený pěvecký sbor Vokál, od roku 1963 reprezentuje město doma i v zahraničí. Petr laga, navržen KSČM, dlouholetý činovník ve sportu, odborovém hnutí, zasloužil se o budování dětského tábora v Přerově-Čekyni, dlouholetý zastupitel, dnes předseda osadního výboru. Jiří Polčák, přední český mykolog, organizuje výstavy hub přesahující rámec regionu. Loutkové divadlo Sokol Přerov – ke 100. výročí založení. Radek Štěpánek, významný světový tenista. Mohl bych jmenovat další, kteří vynikají v oblasti sportu či kultury. Jó kdyby byli nominování současní lídři přerovské radnice, to by bylo něco jiného. Tam jistou výjimečnost vidím i já.  
    Lidé už prozřeli, komu dali ve volbách hlas. Obrovské nadšení z aktivistických hesel opadlo a nyní čekají, kdy se koalice ANO 2011, Společně pro Přerov tvořená Věcmi veřejnými, Zelenými a neustálými kritiky všeho v minulém období skončí, jako v mnoha městech. Věřím, že podobnou chybu voliči neudělají ani při krajských a dalších volbách. Vládnutí na základě koblihů, párků a planých slibech nebude to pravé ořechové pro nikoho z nás.

Josef Nekl, zastupitel města a poslanec (KSČM)
    

 
Žádné komentáře