Okénko poslance Josefa Nekla

Neničme své okolí

Každý z nás by se měl starat o to, v jakém prostředí žije. Ať už se to týká podniků, které mohou někdy působit negativně na životní prostředí, nebo pořádku kolem našich obydlí, na což máme vliv my sami. V některých oblastech odpadového hospodářství na tom nejsme špatně. Česká republika patří k evropské špičce v recyklaci obalů a v řadě oblastí odpadového hospodářství překračuje navrhované evropské limity pro rok 2025 už dnes. U recyklace papíru překračuje ČR i evropské cíle pro rok 2030. V roce 2014 celková míra recyklace obalových odpadů dosahovala 73 % a byla šestá nejvyšší v Evropské unii. V recyklaci plastů byla druhá nejvyšší. Jeden obyvatel naší republiky ročně vyprodukuje zhruba 96 kg obalových odpadů, a tak bychom se měli snažit, abychom naše životní prostředí i nadále zatěžovali co nejméně. Kraje by nyní měly využít peníze z Operačního programu Životní prostředí pro zvýšení cílů na recyklaci. Doufejme, že se jim to podaří. V poslední době se zlepšuje také výuka dětí v rámci životního prostředí a učí se, co je jak pro přírodu, tak pro člověka prospěšné. Pomalu začínáme vnímat to, že není možné zničit naši planetu přístupem, jenž jí nedá možnost zachování pro přírodu, zvířata i člověka. Přemýšlejme i my, jak můžeme ve svých domácnostech či okolí pomoci zabránit ohrožení našeho životního prostředí.


Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR za KSČM
Žádné komentáře