Okénko poslance Josefa Nekla

2016 – rok nových cílů a nadějí

S blížícím se koncem roku 2015 je třeba se zamyslet nad tím, co se povedlo a co naopak zůstalo bez povšimnutí a nápravy. Pochvala vlády, kterou udělil prezident Zeman, je víceméně zbožným přáním. Lidé nepoznávají žádná výrazná zlepšení, a pokud Zeman kritizoval předchozí pravicové vlády, je třeba se zeptat, do kterého „šuplíku“ zařadil tu současnou. Premiér Sobotka měl plná ústa předvolebních slibů o zabránění církevních restitucí a dnes patrně ztratil paměť, protože navracení majetků církvím zasahuje do života měst a obcí velmi citelně. Rok 2016 bude pro nás znamenat zvětšení úsilí o nápravu mnohého, co nám připravila pravice, ať už se jedná o sociální oblast, zaměstnanost, zdravotnictví a v neposlední řadě i utečeneckou krizi. Je třeba se zamyslet, jak zamezit válečným vřavám v různých koutech světa a docílit toho, aby se migranti vrátili do zemí, odkud pochází, a na těchto územích skončily boje, hlad a bezpráví. Rok 2016 bude rokem krajských voleb a již dnes je třeba vytvořit takové volební krajské programy, které budou schopny realizace, a pomohou lidem, kteří v krajích žijí. Nestavět vzdušné zámky, ale vše koncipovat na realitě a možnosti dosáhnout nápravy tak, aby se kraje staly skutečnými domovy pro všechny, kteří zde žijí, pracují, studují či tráví zasloužený odpočinek. Proto bych rád popřál všem hodně úspěchů a velkou míru nadšení pro další práci v roce 2016.


Josef  Nekl, poslanec Parlamentu ČR za KSČM
Žádné komentáře