Okénko poslance Josefa Nekla

Má interpelace na ministra životního prostředí Richarda Brabce při jednání Poslanecké sněmovny dne 28. ledna 2016

Vážený pane ministře,

Před nedávnem jsem interpeloval pana ministra Ťoka ve věci dostavby D1 stavba 136 a 137 Říkovice – Přerov – Lipník nad Bečvou. Jako nezbytnost urychlení této stavby jsem vedle ekonomických potřeb regionu uvedl nedobrý stav životního prostředí v samotném městě Přerově – čím dál častější vyhlašování smogové situace, nadlimitní výskyt prachových částic a oxidu dusíku v ovzduší. S tím související značný výskyt respiračních onemocnění obyvatelstva a dlouhodobý dopad na jejich zdraví. Jednou a nejzávažnější příčinou je tranzitní silniční doprava přes město nejen osobní, ale především nákladní. Mimo jiné se dálniční obchvat kolem Přerova začíná stavět minimálně 27 let. V odpovědi mi pan ministr sdělil, že zahájení stavby je opět ohroženo díky nově přijatému zákonu o vyhodnocení vlivu na životní prostředí a celý proces EIA se bude muset opakovat. Zejména pro úsek Říkovice-Přerov. Poslanci KSČM  v té době poukazovali, že přijímaný zákon ohrozí především liniové stavby a je nutné přijmout přechodné opatření, které by zajistilo, že již na přijaté projekty se nový zákon nebude vztahovat. V té době,  na jaře 2014, jste slíbil tehdejší místopředsedkyni Výboru pro životní prostředí Kateřině Konečné, že do konce roku bude předložena novela, která zabezpečí, že posuzování vlivů na životní prostředí bude zjednodušeno, aby nebyla zablokována výstavba důležitých liniových staveb. Bohužel se tak nestalo. Vedle D1 je pozastavena z tohoto důvodu stavba dalších 64 dopravních staveb, nemůže být uvedeno do provozu supermoderní zařízení na energetické využití odpadu u Plzně. Proto se ptám, vážený pane ministře, jaké kroky koná ministerstvo životního prostředí směrem k Evropské komisi k získání výjimek pro stavby již ve výstavbě, dostavěné či při přijetí zákona připravené k okamžité realizaci.
Doplňující myšlenka – otázka.

Řada staveb je vážně ohrožena díky činnosti aktivistických organizací či zájmům jednotlivců, kteří nejsou ochotni přijmout i mnohá kompromisní řešení, zohledňující nejen jejich názor, ale také řešící celospolečenské potřeby. Pak stavba trvá několik let a nikdo z nich nebere zřetel na ekonomické ztráty a především dopad na zdraví lidí. Proto se musím opět zeptat: Má ministerstvo ŽP připravenu novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA., jak jste slíbil?


 
Žádné komentáře