Okénko poslance Josefa Nekla

Nechť rozhodnou výsledky práce
 
V posledních dnech se ve veřejném prostoru stává KSČM centrem zájmu. Mnohdy naše informace máme problém zveřejnit, ale dnes spekulace převažují nad realitou. Velmi mne pobavila věta, že do volby předsedy na sjezdu zasáhne i zesnulý Ransdorf. Toto konstatování je už opravdu scestné. Velmi bych se přimlouval za to, aby zesnulého europoslance nechali všichni odpočívat v pokoji. Operovat jménem člověka, který se již dnes nemůže k ničemu vyjádřit a sám měl svých problémů dost, je na hranici etiky a slušnosti. Volba stranického předsedy je u všech politických stran zdravou soutěží, rozhodně však není bojem na život a na smrt. Stěžejní podstatou víkendového sjezdu KSČM je najít pro občany i naši stranu takové cesty a řešení, které povedou ke zlepšení každodenního života nás všech. Rozhodně nehodlám podporovat boj jedinců, kteří se z běžné diskuse snaží různými podpásovkami udělat “atraktivní“ informace pro bulvár. Každý z nás si jistě uvědomuje, jak těžká je role předsedy strany, která patří 25 let k nejsilnějším subjektům opozice, a odvedená práce na všech stupních, ať už se jedná o obce, města či kraje, je na dobré úrovni.  Princip poctivé správy, odmítání korupce a vlastního prospěchu jsou jediným možným řešením, jak i nadále pracovat.  Po celé období od minulého sjezdu KSČM strana získala mnoho úspěchů. Volební maraton, který nás v příštích měsících a letech čeká, je třeba vnímat tak, že naše programy budou jednoznačně akceptovat názory občanů a naši politici budou prosazovat jejich zájmy. A proto nedopusťme, aby ambice jednotlivců, kteří tiše seděli v koutě a své “růžky“ vystrkují až v tomto předsjezdovém období, převážili nad koncepční prací současného vedení KSČM.
 

Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR za KSČM a kandidát do Zastupitelstva Olomouckého kraje


 
Žádné komentáře