Okénko poslance Josefa Nekla

Voda jako strategická surovina


Přes deště, které v posledních týdnech zasáhly Českou republiku, neustále bojujeme se suchem. Jsou to pozůstatky loňského, nesmírně horkého léta. Navíc nedostatek srážek přes zimu a jaro způsobil, že nedošlo k doplnění zásob vody, takže to poznáváme především u pramenů a vrtů. Asi 80 procent z nich má podle odborníků nedostatek vody. Navíc situace se v některých lokalitách s pitnou vodou stává velice závažnou. Ministerstvo životního prostředí se snaží vzhledem k situaci s pitnou vodou, změně klimatu a často také podcenění hospodárného nakládání s vodou nabídnout obcím dotace, které by jim měly momentálně finančně pomoci, a měly by i docílit, aby se vodnímu hospodářství soustavně věnovaly. Je tedy možné podávat žádosti o dotace od letošního 11. července do 30. června 2017. Ministerstvo životního prostředí deklaruje boj se suchem jako jednu ze svých výrazných priorit. 25 let u nás spotřeba pitné vody klesá. Více už však naši občané šetřit neumí, a tak v předchozím roce začala spotřeba vody v domácnostech mírně růst. I když oproti roku 1989 byla u nás spotřebována necelá polovina vody. Přestože lidé s vodou šetří, zaplacené peníze za vodu neustále rostou. V loňském roce cena stoupla o čtyři procenta. Nejdražší vodu mají lidé v severních Čechách. Podle posledních odborných studií je průměrná cena vody o šest korun vyšší než je průměr v Evropské unii. Většinu vodáren u nás vlastní zahraniční firmy, a právě zvyšující se ceny vody jsou pro ně jistě nezanedbatelným ziskem. Spotřeba vody mírně narůstá i v souvislosti s tím, že je více lidí napojeno na vodovod. V loňském roce se k vodovodní síti připojilo podle dostupných zdrojů 12 499 občanů. Současně podle těchto průzkumů stoupl také objem spotřebované vody v domácnostech na 87,9 litru na osobu a den. Voda se tedy bezesporu stává strategickou surovinou a my bychom s tímto životodárným zdrojem měli i nadále šetřit. Pokud dojde k trvalé změně klimatu, což meteorologové předpokládají, je nezbytně nutné zajistit i pro budoucí generace bezproblémové zdroje pitné vody. Šetřit musí nejen domácnosti, ale i průmyslové podniky a kanceláře. Přestože každý z nás spotřebu vody vzhledem k jejímu zdražování pečlivě sleduje, je třeba si uvědomit, že nárůst cen vody není řešením a neumí její spotřebu ani ovlivnit. Hledejme proto cesty, jak se s tímto problémem vyrovnat bez toho, aby dále zatěžoval naše občany.
Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR za KSČM a kandidát pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje

 
Žádné komentáře