Okénko poslance Josefa Nekla

Preferujme domácí produkty
 
Letošní proměnlivé počasí a jarní mrazíky způsobily nižší úrodu meruněk a zapříčinily i  velké starosti vinařům. Co se týče sklizně obilovin, v uplynulém týdnu pokročila, ale je pravdou, že kvůli dešťům je o hodně pomalejší než v loňském roce. Koncem týdne oznámili zemědělci, že je sklizeno zhruba 15 % základních obilovin. Sklizeň bude podle prvních odhadů Českého statistického úřadu meziročně o 9,5 % nižší. Musíme však vzít v úvahu, že v loňském roce byla díky počasí a hektarovému výnosu i množství osevní plochy nadprůměrná. Postup sklizně je v jednotlivých krajích rozdílný. Tradičně nejvíce je sklizeno v Jihomoravském kraji, kde jsou obiloviny sklizeny téměř na třetině polí a řepka na 60 % ploch. Naproti tomu nejpomalejší jsou žně v Karlovarském kraji, kde chladné počasí a deště neumožnily vyjet do polí. Ani bramboráři letos nejásají a předpokládají menší výnosy nežli v minulých letech. Dovozy ovoce, zeleniny a jiných produktů do České republiky zapříčiňuje potenciální snížení výkupních cen. V minulých letech bývala naše republika v mnohém v rámci potravinářství soběstačná. Pomoci pěstitelům, zemědělcům a chovatelům může každý z nás a to tím, že domácí produkty bude vyžadovat na pultech obchodů. Jen tak je totiž možné velké řetězce přinutit k tomu, aby ceny, které nabízejí našim dodavatelům, nebyly podhodnoceny. Je velmi smutné, že dochází k omezení chovu krav, jsou likvidovány chovy prasat a maso často kupujeme v kvalitě, jež neodpovídá v rámci dovozu požadavkům a předpisům, které platí v naší republice.
 
Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR za KSČM a kandidát pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje


 
Žádné komentáře