Okénko poslance Josefa Nekla

Spokojený domov

Olomoucký kraj skýtá překrásnou přírodu, kterou jistě všichni v současné přetechnizované době rádi vyhledáváme. Právě proto je nutné podporovat ochranu životního prostředí a rozvoj venkova. Ve volebním programu KSČM budeme rozhodně podporovat výstavbu čistíren odpadních vod s cílem revitalizovat vodní toky a vodní plochy. V rámci usnadnění života občanů se zaměřujeme i na řešení dodávek pitné vody do všech obcí v našem kraji a všech domácností. I když naše ovzduší je poměrně dobré, přesto je nutné snižovat i zde jeho zamoření škodlivými emisemi, zejména pak polétavým prachem a zplodinami na bázi síry, oxidu dusíku a těžkých kovů. Toto hlavně trápí průmyslová centra Olomoucka, Prostějovska a Přerovska.
Dlouhodobě se na pultech obchodů objevují potraviny z dovozu, které ne zrovna vždy odpovídají našim požadavkům. Z tohoto důvodu uvítáme zvýšenou podporu regionálních potravinářských produktů a s tím i související rozvoj venkova, který chceme stabilizovat pomocí grantových programů. Život na venkově skýtá nejen dobrý životní styl, ale přílivem mladých obyvatel se budeme snažit i zamezit vylidňování obcí. Je tedy nutné, aby i na vesnicích vznikaly pracovní příležitosti.  Všichni si zajisté uvědomujeme, že musíme hospodárně i ekologicky nakládat s vodou, která se pro nás i další generace stává strategickou surovinou. Možná si někdo řekne, že jde o zcela běžné věci, jenže právě z takových maličkostí se skládá život, který si přejeme. Aby byl pro všechny generace spokojený a klidný.


Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR za KSČM a kandidát pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje
Žádné komentáře