Okénko poslance Josefa Nekla

Má interpelace na ministra životního prostředí Richarda Brabce při jednání Poslanecké sněmovny dne 28. ledna 2016

Vážený pane ministře,

Před nedávnem jsem interpeloval pana ministra Ťoka ve věci dostavby D1 stavba 136 a 137 Říkovice – Přerov – Lipník nad Bečvou. Jako nezbytnost urychlení této stavby jsem vedle ekonomických potřeb regionu uvedl nedobrý stav životního prostředí v samotném městě Přerově – čím dál častější vyhlašování smogové situace, nadlimitní výskyt prachových částic a oxidu dusíku v ovzduší. S tím související značný výskyt respiračních onemocnění obyvatelstva a dlouhodobý dopad na jejich zdraví. Jednou a nejzávažnější příčinou je tranzitní silniční doprava přes město nejen osobní, ale především nákladní. Mimo jiné se dálniční obchvat kolem Přerova začíná stavět minimálně 27 let. V odpovědi mi pan ministr sdělil, že zahájení stavby je opět ohroženo díky nově přijatému zákonu o vyhodnocení vlivu na životní prostředí a celý proces EIA se bude muset opakovat. Zejména pro úsek Říkovice-Přerov. Poslanci KSČM  v té době poukazovali, že přijímaný zákon ohrozí především liniové stavby a je nutné přijmout přechodné opatření, které by zajistilo, že již na přijaté projekty se nový zákon nebude vztahovat. V té době,  na jaře 2014, jste slíbil tehdejší místopředsedkyni Výboru pro životní prostředí Kateřině Konečné, že do konce roku bude předložena novela, která zabezpečí, že posuzování vlivů na životní prostředí bude zjednodušeno, aby nebyla zablokována výstavba důležitých liniových staveb. Bohužel se tak nestalo. Vedle D1 je pozastavena z tohoto důvodu stavba dalších 64 dopravních staveb, nemůže být uvedeno do provozu supermoderní zařízení na energetické využití odpadu u Plzně. Proto se ptám, vážený pane ministře, jaké kroky koná ministerstvo životního prostředí směrem k Evropské komisi k získání výjimek pro stavby již ve výstavbě, dostavěné či při přijetí zákona připravené k okamžité realizaci.
Doplňující myšlenka – otázka.

Řada staveb je vážně ohrožena díky činnosti aktivistických organizací či zájmům jednotlivců, kteří nejsou ochotni přijmout i mnohá kompromisní řešení, zohledňující nejen jejich názor, ale také řešící celospolečenské potřeby. Pak stavba trvá několik let a nikdo z nich nebere zřetel na ekonomické ztráty a především dopad na zdraví lidí. Proto se musím opět zeptat: Má ministerstvo ŽP připravenu novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA., jak jste slíbil?


 

Dnes bychom mohli říct „zubař nad zlato“

V dnešní době přijít k zubnímu lékaři, který přijímá další pacienty, je stejné, jako najít zlatý poklad. Počty stomatologů v naší republice každý rok klesají, a tak je budeme hledat stále obtížněji jako jehlu v kupce sena. Chybí zubní pohotovosti, takže čekárny ve městech, v nichž jsou, praskají ve švech. Zjistit, kolik zubních lékařů ve kterých městech je, je prakticky nemožné. Databáze Ústavu zdravotnických informací a statistiky nabízí údaje z roku 2013 a nejsou vůbec pozitivní. Vyplývá z nich, že stomatologů je málo. Jasně se však z těchto informací dá zjistit klesající počet těchto velmi vyhledávaných lékařů. Dál od velkých center se zubní ordinace vyhledávají ještě hůř. Lékař by sice pacienta odmítnout neměl, ale ani on není schopen nadstavit den a pracovat nepřetržitě bez odpočinku. Podle nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb má být i služba zubního lékaře pro pacienta dostupná v rámci dojezdové doby do 35 minut. Jenže doprava z malých obcí, zvláště o víkendech, je velmi nepravidelná. Starší lidé buď doma auto nemají nebo jej již nejsou schopni řídit. A tak vzniká problém, který jsme kdysi neznali. Dostupnost zdravotní péče je často mnohem horší než dříve. To rozhodně není dobrý signál pro naše občany. Navíc bolesti zubů, jak všichni dobře víme, se nedá poroučet. Proto by bylo dobré rozšířit síť zubních ordinací, byť za cenu podpory této lékařské profese.


Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR za KSČM

Dnes bychom mohli říct „zubař nad zlato“

V dnešní době přijít k zubnímu lékaři, který přijímá další pacienty, je stejné, jako najít zlatý poklad. Počty stomatologů v naší republice každý rok klesají, a tak je budeme hledat stále obtížněji jako jehlu v kupce sena. Chybí zubní pohotovosti, takže čekárny ve městech, v nichž jsou, praskají ve švech. Zjistit, kolik zubních lékařů ve kterých městech je, je prakticky nemožné. Databáze Ústavu zdravotnických informací a statistiky nabízí údaje z roku 2013 a nejsou vůbec pozitivní. Vyplývá z nich, že stomatologů je málo. Jasně se však z těchto informací dá zjistit klesající počet těchto velmi vyhledávaných lékařů. Dál od velkých center se zubní ordinace vyhledávají ještě hůř. Lékař by sice pacienta odmítnout neměl, ale ani on není schopen nadstavit den a pracovat nepřetržitě bez odpočinku. Podle nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb má být i služba zubního lékaře pro pacienta dostupná v rámci dojezdové doby do 35 minut. Jenže doprava z malých obcí, zvláště o víkendech, je velmi nepravidelná. Starší lidé buď doma auto nemají nebo jej již nejsou schopni řídit. A tak vzniká problém, který jsme kdysi neznali. Dostupnost zdravotní péče je často mnohem horší než dříve. To rozhodně není dobrý signál pro naše občany. Navíc bolesti zubů, jak všichni dobře víme, se nedá poroučet. Proto by bylo dobré rozšířit síť zubních ordinací, byť za cenu podpory této lékařské profese.


Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR za KSČM

Studio ČT24

Téma: Sněmovna o novele horního zákona
Host: Josef Nekl /KSČM/, poslanec, člen výboru pro životní prostředí, Poslanecká sněmovnaVideo na YouTube.com :

Video na CeskaTelevize.cz :

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058270120

Za matadorem sportovních komentátorů

V neděli mnohé z nás zaskočila smutná zpráva. Ve věku 81 let zemřel mnoha generacemi oblíbený sportovní komentátor Československé televize Karol Polák. Měl jsem tu čest poznat ho osobně. Byl bezesporu špičkovým odborníkem ve své profesi. Odborník na krasobruslení, fotbal, komentátor 12 vrcholných setkání sportovců planety – olympijských her. Odborník, podle kterého se mohou učit mnozí současní zpravodajové ze sportovních akcí. A hodně učit. Byl ale také člověkem, který se nebál říci svůj názor na dění nejen ve sportu, ale i ve společnosti. Kdo jste měli to štěstí a shlédli v posledních letech jeho komponovaný pořad vyprávění o sportu, své práci komentátora i o životě samotném, víte o čem píši. Uměl lidi jako vynikající vypravěč pobavit historkami z práce v televizi i z mnohých pracovních zahraničních cest. Vždy překvapil svým zpěvem – jeho povolání mělo být operní pěvec. Jeho jadrná slovenština hladila na duši. Nikdy z jeho úst nepadla slova hany na minulé, ve kterém prožil většinu svého profesního života. Přitom dokázal bez urážek hovořit i o někdy mnohdy nesmyslných nařízeních a krocích politických byrokratů. Ale vývoj v Československu po roce 1989 a zejména rozdělení společného domu dvou blízkých národů bez toho, aby se jich někdo zeptal, zda to chtějí, ostře kritizoval a nemínil se s tím smířit. Jeho kritika nástupu dravého a primitivního kapitalismu dávala jasnou odpověď na čí straně stojí a co si myslí o těch, kteří svůj „nový“ život zasvětili bezohledné honbě za zlatým teletem.  
Vždy jsem si ho vážil jako nenapodobitelného a vysoce profesionálního sportovního komentátora. A v letech po politickém a majetkovém převratu jsem si ho ctil jako člověka, který neztratil svou tvář. Čest Vašemu životu i památce, Karole Poláku.

Josef Nekl, poslanec za KSČM

Budou potrestáni skuteční viníci?

Moravskoslezský kraj má nad sebou Damoklův meč s hrozbou uzavření nejen Dolu Paskov na Frýdecko-místecku, ale začíná se hovořit i o uzavření Dolu Lazy v Orlové. Na Dole Lazy dnes pracuje téměř 1 100 lidí. Představitelé odborů hovoří o tom, že pokud útlum nebude náhlý, může se na to společnost i horníci připravit. O situaci v OKD jedná také vláda. Ministři avizují vytvoření pracovní skupiny, která by především měla řešit pomoc horníkům a dalším zaměstnancům, které propouštění patrně postihne. Podle ministerstva průmyslu a obchodu by těžba v některých šachtách mohla pokračovat až do roku 2020. Jenže odpovědnost za tuto situaci v těžařské firmě by měli nést především její vlastníci. A tak doufejme, že česká vláda pomůže hlavně ohroženým horníkům a lidem z pomocných provozů a nebude dotovat činnost v soukromé společnosti. Současně je však nezbytně nutné, aby byly dořešeny problémy, které vznikly prodejem OKD. Nebýt tohoto poměrně neuváženého kroku, mohli bychom být těchto problémů ušetřeni. Vždyť někteří z aktérů tehdejšího prodeje sedí dokonce v dnešní vládě, jež se chlubí tím, že horníkům pomůže. Měla by však mít dosah volat k zodpovědnosti viníky této situace.


Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR za KSČM

2016 – rok nových cílů a nadějí

S blížícím se koncem roku 2015 je třeba se zamyslet nad tím, co se povedlo a co naopak zůstalo bez povšimnutí a nápravy. Pochvala vlády, kterou udělil prezident Zeman, je víceméně zbožným přáním. Lidé nepoznávají žádná výrazná zlepšení, a pokud Zeman kritizoval předchozí pravicové vlády, je třeba se zeptat, do kterého „šuplíku“ zařadil tu současnou. Premiér Sobotka měl plná ústa předvolebních slibů o zabránění církevních restitucí a dnes patrně ztratil paměť, protože navracení majetků církvím zasahuje do života měst a obcí velmi citelně. Rok 2016 bude pro nás znamenat zvětšení úsilí o nápravu mnohého, co nám připravila pravice, ať už se jedná o sociální oblast, zaměstnanost, zdravotnictví a v neposlední řadě i utečeneckou krizi. Je třeba se zamyslet, jak zamezit válečným vřavám v různých koutech světa a docílit toho, aby se migranti vrátili do zemí, odkud pochází, a na těchto územích skončily boje, hlad a bezpráví. Rok 2016 bude rokem krajských voleb a již dnes je třeba vytvořit takové volební krajské programy, které budou schopny realizace, a pomohou lidem, kteří v krajích žijí. Nestavět vzdušné zámky, ale vše koncipovat na realitě a možnosti dosáhnout nápravy tak, aby se kraje staly skutečnými domovy pro všechny, kteří zde žijí, pracují, studují či tráví zasloužený odpočinek. Proto bych rád popřál všem hodně úspěchů a velkou míru nadšení pro další práci v roce 2016.


Josef  Nekl, poslanec Parlamentu ČR za KSČM

Obyčejná přání

Vánoční úklid už mají ženy povětšinou za sebou. Teď začíná maraton posledního dodělávání cukroví, domovy provoní vánočky a Štědrý den je již nezadržitelně za dveřmi. A já bych rád poděkoval všem ženám, maminkám a babičkám, za jejich péči a lásku, jež věnují dětem a vnoučatům, ale i nám mužům. Za jejich umění i z mála připravit překrásné Vánoce provoněné láskou a péčí, kterou nelze koupit za žádné peníze. A proto si važme toho, že máme možnost být s rodinou pohromadě, zapomeňme na všechny spory a nedorozumění, odpusťme dětem a vnoučatům jejich rozverné kousky a buďme rádi, že máme možnost usednout ke štědrovečernímu stolu všichni pohromadě. Vzpomeňme i na ty, kteří toto štěstí nemají a snažme se jim v rámci svých možností pomoci. Lidé by neměli v tyto dny, ale ani v průběhu roku zůstávat sami. Každá společnost je hodnocena podle toho, jak se dovede postarat o seniory, hendikepované a děti. A to by mělo být i naším cílem v tom novém roce 2016. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se snaží, aby náš svět byl lepší, bez válek a strastí. Přeji dětem pod vánočním stromečkem dárky, které si tolik přáli, a nám dospělým klid, pohodu a především zdraví. A to nejen o Vánocích, ale po celý příští rok.


Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR za KSČM
Potřebujeme zákon o českém jazyce?

    Také se vám stalo, že jste šli kolem prodejny se smíšeným zbožím či stánku na tržnici a četli: „kebluby 12“,  „kupuj gumak – na morava bude mokrá,“ „vecernice – otevírám celá dny“, „dneska zavzeno“ ?  Nikomu to asi nevadí, alespoň zákazník ví, ke komu jde nakupovat. Mě to vadí, jsme v České republice a čtou to i ti, kteří se spisovné češtině zrovna učí. Gramatiku i líbezný jazyk z mistrů pera. A k tomu na nás všechny působí jazyk redaktorský, i ve veřejnoprávní televizi či rozhlase. Plný výrazů, kterému nemůže člověk, neznalý angličtiny ať již britské či americké, rozumět. Nutí nás zvyknout si, že nekonáme tiskové konference, ale „brífinky“,   že neděláme porady či diskusní setkání, ale „vorkšopy“, nechodíme na zábavný program, ale „šou“, v televizi dokonce „reality šou“, nemáme zábavný program s hosty, ale „tolk šou“, který uvádí „moderátor“, nejsme v pohodě, ale „redy“, nenakupujeme v samoobsluze, ale v „super či hyper marketu“,   I to mě vadí,  můj rodný jazyk je český. Proč to píšu?  Setkal jsem se s textem, předloženým jednou centrální státní institucí. Obsah sdělení byl významný, protože zdůvodňoval poskytnutí státní dotace na  informovanost občanů v oblasti zlepšování životního prostředí. Dovolím si citovat. „V rámci projektu  budou realizovány různé aktivity – eventy, online medializace (webový portál, facebook, online bannerová kampaň), outdoorová medializace (billboardy, gureillová kampaň, plakáty), inzertní medializace (místní tisk, televize, rozhlas) a dotazníková šetření.“ Konec citátu. Na obranu státních úředníků – opsali zdůvodnění od žadatele. Žadatelem je  spolek, ve kterém působí mladí lidé, narozených v letech 1986 – 1989. Spolek je z mého Olomouckého kraje. Není Vám také úzko, že neumí říct česky, co chtějí dělat? A že tuto žádost v nečeštině úřad přijal? Proto se ptám: co vede vládu k zamítnutí návrhu Zákona o českém jazyce, předložený již po několikáté poslanci klubu KSČM?

Josef Nekl, poslanec KSČM

 

Problémy pokračují

Bakalova společnost, jež vlastní důl Paskov, se opět snaží vydělat na státu a důl Paskov, který se díky hospodaření miliardáře Bakaly ocitl v pozici ztrátového, chce státu vnutit. Zřejmě Bakala zapřemýšlel, že by celou sumu za útlum tohoto dolu mohl zaplatit stát, a tím daňoví poplatníci. Tedy my všichni. Prohlášení o dřívějším uzavření dolu je nehoráznou drzostí, kterou jako špatný dárek věnoval Bakala horníkům. Především odbory upozorňují, že vzhledem k této neočekávané situaci může dojít k masivní nezaměstnanosti i sociálním nepokojům. Podle kolektivní smlouvy mají v případě uzavírání šachet nárok horníci na sedm až dvanáct měsíčních platů. Záleží samozřejmě na počtu odpracovaných let. Horníci se právem obávají o své peníze a především toho, jak uživí své rodiny a kdo je zaměstná. S odbory v současné době údajně nikdo nekomunikuje, a tak se nejistota a strach jen prohlubují. Budeme proto apelovat na premiéra Sobotku, aby tuto situaci vláda urychleně řešila.

Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR za KSČM


Má interpelace na ministra dopravy Dana Ťoka, přednesená dne 10. 12. 2015 na jednání Poslanecké sněmovny.Vážený pane ministře,


Obracím se na Vás s interpelací, která je u mě takovým osobním evergreenem. Dostavba D1 v úseku Říkovice – Lipník nad Bečvou, to je úseků 136 a 137. Nebudu zdůvodňovat životní nutnost dokončení dálnice pro vyřešení dopravní situace ve městě Přerově, pro podstatné zlepšení životního prostředí občanů města, pro zrychlení dopravy mezi Prahou – Brnem – Ostravou.

Moje interpelace se týká harmonogramu výstavby zbývajících asi 21 km chybějícího propojení D1. Podle některých informací měla být koncem listopadu zahájena stavba úseku Přerov – Lipník nad Bečvou. Má první otázka zní, zda stavba zahájena byla a zda byly odstraněny všechny překážky, které negativně mohou ovlivnit bezpečnost  občanů, zejména dětí, které docházejí například na autobusovou zastávku v místní části Přerova Lýsky.

Má druhá otázka zní: v jaké fázi je výkup pozemků na úseku Říkovice – Přerov, jak daleko je stavební příprava a kdy bude stavba zahájena.

A třetí otázka: kdy ministerstvo dopravy, potažmo ředitelství silnic a dálnic předpokládá dokončení celého úseku Říkovice – Lipník nad Bečvou a zda tyto termíny koordinuje s možným uvedením do provozu průmyslové zóny pracovně nazývané vojenské letiště Bochoř – Přerov.

Děkuji Vám za písemnou odpověď.


 

Interpelace na předsedu vlády Bohuslava Sobotku, kterou jsem přednesl na jednání Poslanecké sněmovny dne 10. prosince 2015


Vážený pane předsedo vlády.

S interpelací tohoto obsahu nejsem připraven poprvé. V předcházejících týdnech jsem byl vždy vylosován tak, že se na mě nedostalo. Proto interpelaci přednesu a budu očekávat vaši písemnou odpověď.

Je tomu více jak půl roku, co jste navštívil bývalé vojenské letiště Bochoř na Přerovsku. Bezmála 400 ha plocha, po, dle mého názoru a názoru řady odborníků, velmi chybném rozhodnutí vlády o  vojenského letišti, toto letiště chátrá. Jen její velmi malou část využívá několik menších firem, zaměstnávajících pár lidí.

    Před více jak 6 měsíci jste v Přerově řekl, cituji: „Česká republika se setkává s velkým zájmem investorů, kteří by u nás chtěli vyrábět a podnikat.  Podle Czechinvestu jsou přitom stávající průmyslové zóny zaplněny na 80 %. Abychom uspěli v konkurenci dalších zemí, je nutné být na nové zájemce připraveni“, konec citátu.
    
    Dále jste řekl, cituji: „Připravíme pro vládu možnosti vzniku a parametrů takové strategické zóny. Zároveň musíme udělat vše pro urychlení stavby dálnice D1 z Říkovic do Přerova. Pro získání investorů bude dopravní napojení rozhodující,“ konec citátu.

    Strategická průmyslová zóna by se mohla stát průmyslovou zónou středoevropského významu. Pro Přerovsko, které dnes vykazuje nejvyšší nezaměstnanost v Olomouckém kraji, by zóna mohla přinést stovky, ne-li tisíce pracovních míst a stát se důležitým rozvojovým centrem celého kraje.

    I když jsem srozuměn s tím, že příprava a realizace takového projektu vyžaduje více času jak půl roku, obrací se na mě spoluobčané, zda se něco děje, zda je něco nového a jestli odpovědné orgány činí nějaké kroky. Proto se s těmito otázkami obracím na Vás.

Děkuji za odpověď.

Josef Nekl
            

Neničme své okolí

Každý z nás by se měl starat o to, v jakém prostředí žije. Ať už se to týká podniků, které mohou někdy působit negativně na životní prostředí, nebo pořádku kolem našich obydlí, na což máme vliv my sami. V některých oblastech odpadového hospodářství na tom nejsme špatně. Česká republika patří k evropské špičce v recyklaci obalů a v řadě oblastí odpadového hospodářství překračuje navrhované evropské limity pro rok 2025 už dnes. U recyklace papíru překračuje ČR i evropské cíle pro rok 2030. V roce 2014 celková míra recyklace obalových odpadů dosahovala 73 % a byla šestá nejvyšší v Evropské unii. V recyklaci plastů byla druhá nejvyšší. Jeden obyvatel naší republiky ročně vyprodukuje zhruba 96 kg obalových odpadů, a tak bychom se měli snažit, abychom naše životní prostředí i nadále zatěžovali co nejméně. Kraje by nyní měly využít peníze z Operačního programu Životní prostředí pro zvýšení cílů na recyklaci. Doufejme, že se jim to podaří. V poslední době se zlepšuje také výuka dětí v rámci životního prostředí a učí se, co je jak pro přírodu, tak pro člověka prospěšné. Pomalu začínáme vnímat to, že není možné zničit naši planetu přístupem, jenž jí nedá možnost zachování pro přírodu, zvířata i člověka. Přemýšlejme i my, jak můžeme ve svých domácnostech či okolí pomoci zabránit ohrožení našeho životního prostředí.


Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR za KSČM

Buďme tak trochu patrioty

Pomalu a jistě se naši občané, jak říká Český statistický úřad, začínají lépe stravovat. Někteří lékaři jsou zatím v této pozitivní interpretaci hodně opatrní. Připouštějí však, že se zastavil prudký růst počtu lidí, které ohrožuje obezita, což naznačuje, že se stravovací návyky opravdu mění. Každý z nás vloni spotřeboval téměř 759 kg potravin. Opouštíme a snižujeme spotřebu chleba, kravského mléka a brambor. Lidé se začínají orientovat na zdravé stravování, konzumují méně kalorické potraviny a věnují také více času sportu. Stoupá i spotřeba ovoce. Jen je škoda, že zanedbáváme naše vlastní a dáváme přednost ovoci jižnímu. Značná část dostupných potravin pochází totiž ze zahraničí, a to je obrovská škoda, protože naši zemědělci, pěstitelé ovoce a zeleniny i chovatelé mají velmi kvalitní produkty a trochu patriotismu by rozhodně přispělo k větší spotřebě domácích potravin. Samozřejmě na každého z nás působí reklama, atraktivní obal i umístění nabízených produktů v nákupních centrech. Široká nabídka po celý rok nám umožňuje výběr i těch potravin, ovoce či zeleniny, které bývaly pouze sezónním zbožím. A tak teď v tomto předvánočním čase, kdy každá hospodyňka hledá to nejlepší, co by nabídla o vánočních svátcích, mějme na zřeteli, že ty naše potraviny vyrobené na Moravě, ve Slezsku či Čechách by rozhodně neměly na žádném vánočním stole chybět.


Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR za KSČM

Dnešní noc v Paříži byla šokující pro celou Francii, dnešní probuzení a dnešní první zprávy byly šokující pro každého normálního člověka na světě. Nejsem si zcela jist, zda byly šokující pro euroatlantické vazaly nejen u nás, ale také v nejvyšších orgánech Evropy. Hloupou mocenskou politiku nositele Nobelovy ceny míru, amerického prezidenta jménem Obama a jeho vojensko-průmyslové lobby, hloupou mocenskou politiku současných vládců Anglie, Francie i Německa odnesli na životech a zdraví stovky nevinných lidí. Ti, kteří si myslí, že mohou všechno a jsou nejmocnější světa rozvrátili stabilitu a na základě kulturních tradic i pořádek v zemích severní Afriky a Středního východu. Kdo seje vítr, sklízí bouři. Věřím, že to bude platit i pro ty, kteří vedli atentátníky z dnešní noci k tak hrůznému činu. A doufám, že pan ministr Diensbier, paní ombudsmanka Šabatová, pan hudebník Kocáb a jim podobní se alespoň zardí, když kárají Čechy, Moravany a Slezany za obavu z příchodu podobných andělů smrti v houfu zubožených a vyhnaných ze svých domovů. A také doufám, že se zavře penězovod například z veřejnoprávní televize či ze státního rozpočtu (daní nás všech) těm, jejichž cílem je rozdmýchávat nepokoje a ničit stabilitu různých zemí pod rouškou lidských práv. Říkají si neziskové organizace a vysoko nad nimi ční například Člověk v tísni. Vyjadřuji hlubokou soustrast rodinám obětí, přeji brzké uzdravení raněným a přeji nám všem klid k práci a mírové dětství našim potomkům.

V sobotu 14. listopadu 2015, Josef Nekl
1  
2  
3  
4