Přihláška za člena KSČM

Vážení spoluobčané,

 

dostáváme řadu dotazů, jakým způsobem můžete podat přihlášku do Komunistické strany Čech a Moravy. Můžete kontaktovat naše Okresní výbory KSČM, jejichž adresy a telefonní čísla jsou vedeny na těchto webových stránkách KV KSČM. Druhou možností, jak se přihlásit je, že vyplníte přiloženou přihlášku a zašlete ji na e-mailovou adresu tajemníka Olomouckého krajského výboru KSČM Josefa Mádra /josef.madr@seznam.cz/ a přihláška bude předána příslušnému okresnímu výboru podle Vašeho místa bydliště. Tímto způsobem se nám hlásí do naší strany desítky lidí, kteří sympatizují s naší stranou, líbí se jim náš program a politika, kterou prosazují poslanci a senátoři, krajští a místní zastupitelé, kteří kandidovali na kandidátkách KSČM.

 

Vznik členství:

Za člena KSČM může být přijat na základě dobrovolného rozhodnutí občan, který je starší 18ti let, ztotožňuje se s programem a Stanovami KSČM a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí. Právo přijímat nové členy má Základní organizace KSČM /ve zkratce ZO KSČM/ a Okresní výbor KSČM /ve zkratce OV KSČM/.

Se členstvím v KSČM je neslučitelná podpora a propagace hnutí, směřujícího k potlačování práv a svobod nebo jiná činnost, která je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a s mezinárodními dokumenty o lidských a občanských právech.

/Stanovy KSČM/

 

Těšíme se na Váš zájem a chuť pracovat s námi.

 

                                                                                             Josef    M á d r

                                                                                         tajemník KV KSČM