Různé

Česká republika nechce být živým štítem!

V reakci na bezpečnostní rizika politiky NATO vznikla petiční akce, která požaduje od české vlády závazek nepřipustit rozmístění cizích vojsk, základen a zbraní na našem území, nevyslat české vojáky na ruskou hranici a rozhodnout o členství v NATO speciálním referendem.

Závažná bezpečnostní rizika plynoucí z aktivit Severoatlantické aliance jsou ještě vystupňovaná závěry summitu aliance, který se konal v červenci ve Varšavě.

»Chci znovu upřímně poděkovat všem občanským iniciativám a osobnostem, s nimiž jsme při přípravě petice našli společnou řeč,« uvedl místopředseda ÚV KSČM Josef Skála, který je současně jedním z členů petičního výboru. KSČM se o získání podpisů co možná nejširšího okruhu občanů zasadí i v průběhu kampaně před říjnovými volbami. Text petice je ke stažení na www.kscm.cz a www.nezakladnam.cz.

Skála Haló noviny informoval, že KSČM předloží Poslanecké sněmovně PČR návrh na vypsání referenda k otázce, zda má ČR v NATO setrvat i za dnešních okolností, anebo z aliance odejít. »Naše společné úsilí podpoříme i řadou dalších konkrétních kroků,« doplnil.

Členy petičního výboru jsou dále osobnosti, které usilují o mírovou budoucnost Evropy a světa - spisovatelka Lenka Procházková, mluvčí OI Ne základnám Eva Novotná, poslanec Evropského parlamentu Jaromír Kohlíček, Ivan Kratochvíl z Československých vojáků v záloze za mír, básník a předseda Unie českých spisovatelů Karel Sýs a filmový a divadelní režisér Zdeněk Troška.

Text petice odkazuje na zkušenost českých občanů, které nikdo nežádal o souhlas s podporou protiústavního převratu na Ukrajině, války, již její vláda vede proti Donbasu, či s přesunem zbraní NATO na ruské hranice. A nikdo se občanů neptal, zdali vůbec chtěli vstoupit do NATO, »tím méně na to, zda mají bomby NATO pustošit Jugoslávii, Afghánistán, Irák i další země. Zmařily statisíce životů. Destabilizují celé regiony. Šíří chaos a humanitární pohromy. Živí teror i migrační vlny. To vše stále víc ohrožuje i evropskou bezpečnost«.

Takové počínání vtahuje do střetu s jadernou velmocí i Českou republiku. »A mění nás tak v živý štít, jenž by byl na ráně jako jeden z nejbližších. Tomu je třeba předejít!« uvádí se v textu petice.

Plné znění petice ke stažení

(mh)
Žádné komentáře